Torsdagen den 22 juni stänger Aranäs kl. 12.00. Vi på Aranäs önskar er en trevlig midsommar!


Checklista

Behov

Varför ska vi flytta och vilket behov har vi? Det finns många saker att fundera över.

• Yta
• Inredning
• Öppet landskap eller enskilda rum?
• Mötesplatser
• Ljudnivån – mattor, gardiner och andra textilier dämpar ljudnivån.
• Gemensam förvaring
• Blommor och växter för trivsel
• Rum för vila och rast – tänk igenom kök, vilorum mm
• Tekniska krav
• Belysning
• Klimat
• Solskydd
• Arbetsmiljö
• Ytskikt
• Väggar
• Golv
• Kundmottagning

Att administrera

• Uppsägning av hyresavtalet av nuvarande lokal
• Uppsägning av sidoavtal (förråd, parkering, bevakning med mera)
• Uppsägning av försäkring
• Avtal gällande nya lokalen
• Upphandling av kringtjänster – data, el, tele, sidoavtal
• Teckna nya försäkringar
• Adressändring