Mina sidor

Hyra parkering

Parkering 

För parkering av personbilar, motorcyklar och mopeder tillhandahåller vi, för våra hyresgäster i Elegansen, i första hand 87 parkeringsplatser i garaget under detta kvarter. Av dessa har 16 platser laddstolpar. Parkeringsplatserna är fasta och är möjliga att hyra av Aranäs i mån av plats. I garaget finns även utrymme för parkering av cyklar.

Avgifter: 

Utan tillgång till el: 1 125 kr/månad inkl moms (2024)
Med tillgång till el: 1 625 kr/månad inkl moms (2024)

Elförbrukning debiteras enligt förbrukning och följer marknadspriset.

Samtliga avgifter räknas upp med 1,5 % per år med start 2025

Hur kommer jag in parkeringsgaraget? 

Du kommer in med de taggar som går till allmäna utrymmen. Hyr du parkeringsplats blir du dessutom tilldelad en app som du kan öppna garageporten med ifrån bilen.