Informationsbrev 16 juni 2017

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Som vi tidigare har informerat om så kommer renoveringen att genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Renoveringen fortgår som planerat och vi har avslutat första och andra etappen (Gullregnsvägen 41-47 och Gullregnsvägen 35-39) och hyresgästerna har flyttat tillbaka. Just nu pågår renovering av Gullregnsvägen 27 och 29. Vi kommer sedan att fortsätta med Gullregnsvägen 25 i mitten av augusti samt Gullregnsvägen 23 med start i slutet av september.

I och med att vi nu arbetar oss vidare i området har vi flyttat vårt arbetsplatsområde till parkeringen bakom Gullregnsvägen 25, se markering på tidplanen på baksidan.   

Vi bjuder in alla berörda till ett informationsmöte ca 6 månader innan renoveringen ska påbörjas av just er trappuppgång. På mötet går vi igenom all information, berättar om valmöjligheter och om hur ni kommer att påverkas under flytt och renovering. Ni kommer då även att få möjlighet att besöka vår visningslägenhet och får med er ett utförligt informationsmaterial som ni i lugn och ro kan studera hemma. Med på mötet finns också representanter från Hyresgästföreningen.

Samtliga berörda hyresgäster kommer sedan att ha enskilda möten med vår ombyggnadssamordnare Patric. Ni kommer då att gå igenom alla detaljer och valmöjligheter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta bästa lösning utifrån varje hyresgästs unika situation. Känner du av någon anledning oro eller har frågor angående renoveringen är du välkommen att när som helst kontakta vår ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefon 0300 - 512 00.