Informationsbrev 2 juni 2015

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Som vi tidigare har informerat om så kommer renoveringen att genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Detta innebär att det dröjer ett tag innan vi kommer till just din lägenhet. Vi inleder med att renovera Gullregnsvägen 45 – 47 med start i september 2015. Därefter kommer vi att ha ett uppehåll mellan jul och nyår för att sedan fortsätta med Gullregnsvägen 41-43 i januari 2016. Vi påbörjar sedan renoveringen av Gullregnsvägen 39 hösten 2016.

Inför varje etapp kommer vi att kalla till ett övergripande informationsmöte där alla berörda får information om hur ni påverkas under flytt och renovering. Ni får då möjlighet att besöka vår visningslägenhet och får med er ett utförligt material med all nödvändig information som ni i lugn och ro kan studera hemma. Med på mötet finns också representanter från Hyresgästföreningen. Därefter kommer ni att kallas till ett enskilt möte med Patric, vår ombyggnadssamordnare, för att gå igenom just er situation.
Vänliga hälsningar
Aranäs AB