Informationsbrev 3 december 2014

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Vi har nu hunnit med att träffa referensgruppen* två gånger och har satt ihop den projektgrupp från Aranäs som kommer att arbeta med det här renoveringsprojektet. Du kan se vilka som ingår i gruppen på bifogat blad.

Vi är nu i slutskedet med renoveringen av visningslägenheten på Gullregnsvägen 37. Förslag på bl. a kakel, klinker och köksluckor har tagits fram. Lägenheten beräknas vara färdig i början på januari. Samtidigt med detta upphandlar vi tjänster för flytthjälp och magasinering. Ulrika, vår uthyrare, arbetar för fullt med att se till att vi har bra lägenheter lediga för evakuering.

Vi har också haft vårt första möte med Hyresgästföreningen som givetvis kommer att vara involverade i processen. Nästa steg sker i mitten av januari då Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och referensgruppen träffas på ett möte i visningslägenheten.

Tidplanen är fortfarande den samma. Vi beräknar tidigast att påbörja första etappen i september 2015. Under våren kommer samtliga berörda hyresgäster att ha enskilda möten med vår ombyggnadssamordnare Patric. Ni kommer då att gå igenom alla detaljer och valmöjligheter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta bästa lösning utifrån varje hyresgästs unika situation.

Har du några frågor kan du när som helst kontakta mig på telefon 0300 - 512 00.

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Thomas Andersson
Projektledare
Aranäs AB

*Boende på Gullregnsvägen som anmält sitt intresse för att vara med och representera de boende under renoveringsprocessen.