Mina sidor

Hyra parkering

För dig som bor i innerstaden finns möjlighet att köpa kommunens boendekort. Ett annat alternativ är Kulörens P-hus i Valand, som ägs av Aranäs. Betalar gör du via app. För parkeringstillstånd hänvisar vi till Starpark. Där finns också ett antal laddplatser.

Samtliga Aranäs platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här