Mina sidor

Informationsbrev 2023-04-20

Byggnation av Punkthusen - tornkran monteras under vecka 17

Hej,

Sprängningsarbetet är avslutat och just nu pågår det sista med utlastning av sprängstenen. Ler-och jordmassor har forslats bort från området och nu förbereds marken inför byggnation av husgrunden. Arbetet med formning inför gjutning har påbörjats och kommer fortsätta fram till midsommar. Peabs bodetablering har också kommit på plats vid Guldgubbegatan.

De kommande veckorna pågår även arbeten med borrning för och montering av stålpålar.

Denna vecka sker förberedande arbeten inför montering av tornkran som är planerat till vecka 17. I samband med montaget kommer gång- och cykelbanan mellan arbetsområdet och Kungsgatan vara avstängd i ungefär 1 vecka.

Har ni frågor om byggnationen av punkthusen kontaktar ni Aranäs projektledare Håkan Nilsson på telefonnummer 0300-512 00.

Med vänliga hälsningar,
Aranäs Fastigheter