Mina sidor

Renovering av Tingberget - Uppdatering

Hej,

Nu är alla hyresgäster inflyttade i den del som renoverades i etapp 1 och vi har startat upp etapp 2 som kommer att vara klar för inflyttning våren 2025.

Efter avslutat arbete med etapp 1 har vi gjort en utvärdering för att säkerställa att vi tar oss an resterande delen av renoveringen på bästa sätt. Vi har då kommit fram till att vi behöver ompröva vår tidigare plan och tänkta tillvägagångssätt.

I stället för att totalrenovera etapp för etapp kommer vi i nästa steg att renovera skalskyddet på samtliga återstående hus. Det innebär att vi renoverar alla fasader, fönster, tak och balkonger innan vi går in och renoverar lägenheterna invändigt. Vi gör detta då bedömningen är att dessa åtgärder behöver göras i ett snabbare tempo än vad som skulle vara möjligt vid totalrenovering.

Vi arbetar just nu med att projektera för det nya upplägget och kommer att återkomma med mer information efter sommaren. När det nya upplägget är fastställt kommer vi att bjuda in samtliga berörda till informationsmöte, precis som vi gjort med etapp 1 och 2. Om något inte fungerar som det ska inne i din lägenhet gör du som vanligt en serviceanmälan, enklast via boendeappen eller via Mina sidor på aranas.se.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Aranäs Ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefonnummer 0300-512 00.

Med vänliga hälsningar,

Aranäs fastigheter