Mina sidor

Vi som hjälper dig på Varlaplatån

Vi är många som arbetar för att du ska trivas på Varlaplatån. Vi har en fastighetstekniker som ser till att allt fungerar som det ska inomhus och yttre fastighetstekniker som ansvarar för all skötsel av utemiljön. Städning av gemensamma ytor sköts av vår egen städpersonal. Om något inte fungerar som det ska ringer du serviceanmälan på telefon 0300-512 80. Därefter blir du kontaktad av ansvarig fastighetstekniker i området.

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder

Therese Linders

Kontor & Servicehub

Johan Rydberg

Fastighetstekniker

Andrea Mann

Vikarierande Lokalvårdare

Marie Eskilsson

Fastighetstekniker Utomhusmiljö

Nina Andersson

Fastighetstekniker Utomhusmiljö

Pelle Niklasson

Fastighetstekniker Utomhusmiljö