Mina sidor

Checklista

Behov

Varför ska vi flytta och vilket behov har vi? Det finns många saker att fundera över.

• Yta
• Inredning
• Öppet landskap eller enskilda rum?
• Mötesplatser
• Ljudnivån – mattor, gardiner och andra textilier dämpar ljudnivån.
• Gemensam förvaring
• Blommor och växter för trivsel
• Rum för vila och rast – tänk igenom kök, vilorum mm
• Tekniska krav
• Belysning
• Klimat
• Solskydd
• Arbetsmiljö
• Ytskikt
• Väggar
• Golv
• Kundmottagning

Att administrera

• Uppsägning av hyresavtalet av nuvarande lokal
• Uppsägning av sidoavtal (förråd, parkering, bevakning med mera)
• Uppsägning av försäkring
• Avtal gällande nya lokalen
• Upphandling av kringtjänster – data, el, tele, sidoavtal
• Teckna nya försäkringar
• Adressändring