Certifiering

Vi är certifierade enligt FR2000, en verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

FR 2000

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3