Renovering Gullregnsvägen

Gullregnsvägen byggdes 1970 och är nu alltså en bra bit över 40 år. Just nu pågår det en renovering av området. Framförallt är det badrum, kök och stammar som byts ut men även vissa fasader och fönster för att förbättra fastighetens energivärden. Renoveringen genomförs etappvis och hela området beräknas vara färdigt hösten 2019.