Mina sidor

Polishuset

Vi har länge varit hyresvärd åt Polisen i Kungsbacka. I många år på Borgmästaregatan 5. När Polisens behov förändrades utvecklade vi ett helt nytt polishus som lever upp till dagens krav och behov.

Centralt läge

Det nya polishuset invigdes våren 2005 och ligger öster om pendeltågsstationen och sydost om innerstaden. Läget är väl synligt och nås från närliggande tillfartsvägar, gång- och cykelvägar. Tillgängligheten är god för besökare med bil och via allmänna kommunikationer.

Spännande arkitektur

Polishuset är en funkisinspirerad ljus byggnad med långa mörka fönsterband. Huvudentrén är klädd i mörkgrå Hallandsgranit med röda inslag. Huset är omkring 4000 m² och omfattar en kontorsdel med garage som sidobyggnad. Huskroppen är i tre våningsplan, där entréplanet innehåller lokaler för dagligt polisarbete.