Mina sidor

Återbruk - det nya normala

Det som förr åkte direkt i containern sorteras nu och återanvänds på olika sätt inom vår verksamhet. Vid renoveringen av Tingbergets 60-talshus får allt från fasadmaterial till kylskåp och skåpsluckor ett nytt liv.

På Tingberget pågår just nu en ROT-renovering i olika etapper. Husen är byggda på 60-talet med gedigna material men är i behov av renovering och standardhöjning. Taket ska bytas, fasaden renoveras, fönster bytas och kök samt badrum moderniseras. Husen blir som nya och lägenheterna får helt ny inredning. Men vad gör vi då med det gamla som rivs ut?

Jo, en inventering har gjorts innan projektet påbörjades för att identifiera vad som kan restaureras och återanvändas på plats samt vad som kan återbrukas inom vår övriga verksamhet. Slutligen tittar vi på om det kan finnas intresse från någon annan part att ta hand om det vi inte själva har användning för.

- Alla vitvaror som fungerar bra och är energisnåla återanvänder vi i andra lägenheter inom beståndet när vi får in serviceanmälningar om vitvaror som behöver bytas. Samma sak gäller ventiler och vissa rördelar, berättar Thomas Andersson, Aranäs byggledare på Tingberget.

Allt taktegel tas ner och hela pannor samlas ihop för vidare användning. Själva fasaden bevaras men trasiga tegelstenar byts ut. Även utemiljön bevaras i största möjliga mån, där tex kantstenar av granit plockas upp och sätts tillbaka. Det som går att återbruka men som vi själva inte har användning för, exempelvis fönster och kalkstenskivor från stora manglar, kommer att skickas till CCBuild, samhällsbyggnadsbranschens gemensamma arena för cirkulärt byggande.

- Delar av Tingbergets gamla inredning består av vackra teakdetaljer, tex köksluckor och garderobsdörrar. Vi vet att dessa är eftertraktade och sparar alla som är hela för återbruk. Trappräcken och entrédörrar i teak restaurerar vi och behåller på plats, liksom fönsterbänkar av marmor. De är jättefina, berättar Thomas.

Hyresgästerna som under renoveringen har flyttat till evakueringslägenheter har också haft möjlighet att bidra till återbruk. Alla möbler man inte vill behålla har man kunnat ställa i en container som sedan tömts av Erikshjälpen som sålt dessa vidare. Att återbruka är i dag det nya normala.