Mina sidor

Avfall och sophantering

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna våra sopor. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering.

Miljöhus/rum 

På Sommargård finns två miljöhus/rum. Du som bor på Pimpstensvägen eller Täljstensvägen har tillgång till miljöhuset som ligger inne på gården och boende vid Gnejsvägen använder miljörummet som ligger inne i det stora huset. Du kommer in i miljöhuset/rummet med din “tag”. 

Grovsopor 

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot skall lämnas hos kommunens återvinningscentraler. Varje lägenhet har ett rätt till ett återvinningskort som ger dig 7 avgiftsfria besök per år. Kortet är en värdehandling och skall förvaras som en sådan. Skulle du förlora ditt kort kan du få ett nytt mot en kostnad hos Aranäs. Vid flytt ska kortet återlämnas till Aranäs. 

Följande alternativ finns:

  • Klovstens återvinningscentral Ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum.
  • Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning Kör Älvsåkers byväg. 800 m nordost om Höglanda ansluter Barnamossevägen.