Mina sidor

Avfall och sophantering

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna våra sopor. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering.

Avfall och sophantering

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna vårt avfall. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering. I ditt område finns flera miljörum och så kallade underjordbehållare i vilka du slänger restavfall.

Grovsopor

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot ska lämnas hos kommunens återvinningscentraler. 

Du passera in till återvinningscentralerna med ditt körkort. Det innebär att alla vuxna som är folkbokförda i kommunen får 15 fria besök per år och per person. Saknar du svenskt körkort har du möjlighet att ansöka om ett nytt återvinningskort hos kommunen på www.kungsbacka.se/avc

Har du inget körkort kan du ansöka om att återaktivera ditt återvinnings kort, alternativt ansöka om ett nytt.

Läs mer på kungsbacka.se

Följande alternativ finns:

• Klovstens återvinningscentral ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum.
• Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning ligger 800 m nordost om Höglanda.