Mina sidor

Informationsbrev 2022-11-10

Hej,

Vi närmar oss nu byggstart för våra tre nya punkthus på Tingberget. Husen som kommer att innehålla 84 lägenheter, ska byggas på ytan vid parkeringen längs med Kungsgatan och det är nu klart att det blir PEAB som blir vår entreprenör. Startdatum är ännu inte spikat, vi arbetar med tidplanen just nu, men vill ändå informera om vad som händer i närtid.

Inför byggstart

Under november kommer vi att göra i ordning tillfälliga P-platser bakom Guldgubbegatan 5D. Vi kommer också att placera ut byggbodar på ytan framför Guldgubbegatan 1A-1D. Under december månad kommer vi sedan att hägna in själva arbetsplatsen där husen ska byggas. Mer information kommer så snart tidplanen är färdig.     

Om renoveringen            

Gällande renoveringen av den första etappen (Guldgubbegatan 3A-D) så håller vi just nu på att sammanställa informationsmaterial och kommer att boka upp möten med berörda så snart detta är klart.

Med vänliga hälsningar,
Aranäs Fastigheter

Glöm inte att ladda ner Aranäs boendeapp för att få aktuell information direkt i din telefon, se aranas.se