Information - Systemuppdatering av Mina sidor 28–29 mars

Systemuppdatering på Mina sidor sker den 28–29 mars. För dig som är bostadssökande eller befintlig hyresgäst öppnar Mina sidor igen 30 mars kl. 08:00. Om möjligt vänta med att anmäla en serviceanmälan eller uppsägning tills Mina sidor fungerar igen. För akuta ärenden ring 0300-512 80.

Glöm inte att ladda ner Aranäs boendeapp för att få aktuell information direkt i din telefon. Du kan enkelt enkelt göra en serviceanmälan i boendeappen under dessa dagar.

Välkommen åter!

Aranäs Fastigheter

Mina sidor

Avfall och sophantering

Avfall och sophantering 

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna vårt avfall. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering. I ditt område finns flera miljörum och så kallade underjordbehållare i vilka du slänger restavfall.

Grovsopor

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot ska lämnas hos kommunens återvinningscentraler. Varje lägenhet har rätt till ett återvinningskort som ger dig 7 avgiftsfria besök per år. Kortet är en värdehandling och ska förvaras som en sådan. Skulle du förlora ditt kort kan du få ett nytt mot en kostnad hos Aranäs. Vid flytt ska kortet återlämnas till Aranäs.  

Följande alternativ finns: 

  • Klovstens återvinningscentral ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum. 
  • Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning ligger 800 m nordost om Höglanda.

 Som en service ställer vi också ut containrar två gånger om året i vilka ni kan slänga grovsopor.