Mina sidor

Individuell mätning av varmvatten

I samband med renovering av lägenheter på Tingberget kommer vi att införa individuell mätning av varmvatten.

Individuell vattenavläsning - IMD

I samband med renovering av lägenheter på Tingberget kommer vi att införa individuell mätning av varmvatten. IMD betyder Individuell Mätning och Debitering och innebär att man mäter varje lägenhets individuella förbrukning och debiterar för det.

Bakgrunden till detta är ett beslut fattat på EU-nivå som innebär att energiförbrukning i allt större utsträckning ska kopplas till slutanvändaren. Regeringen har beslutat att införa krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus från halvårsskiftet 2021.

Att alla betalar för sin faktiska förbrukning och positiva miljöeffekter är två orsaker till att vi tillämpar Individuell mätning och debitering (IMD) i våra nyproducerade och ombyggda hus. Individuell varmvattenmätning innebär att du som hyresgäst kan påverka dina kostnader för vatten och dess uppvärmning.

Kommer jag att se min varmvattenförbrukning på hyresavin?

Ja, varmvattenförbrukningen blir en rörlig post som specificeras på hyresavin. Förbrukningen av varmvatten mäts i kubik (m3). Enkelt förklarat så blir man som hyresgäst debiterad månadsvis på hyresavin för det varmvatten man förbrukar, varken mer eller mindre.

 Vem berörs av IMD?

Alla våra hyresgäster på Tingberget kommer att få individuell mätning i samband med renovering av sin lägenhet. Vi mäter idag varmvattnet i alla våra nyproducerade lägenheter.

 Hur går det med renoveringsprocessen?

Hyresförhandlingen pågår fortfarande mellan Aranäs och Hyresgästföreningen. Vi börjar dock se att vi närmar oss en slutförhandling och planen att kunna komma i gång med det yttre underhållsarbetet till hösten 2022 gäller fortfarande.