Flytta ut

Vi hoppas givetvis att du ska trivas och vill bo länge hos oss. Men om du väljer att flytta så finns det en del du bör känna till. Lägenheten ska sägas upp i tid och sedan besiktigas. Dessutom kanske nya hyresgäster vill titta på den.

Uppsägning

När du ska flytta ut måste du alltid göra en skriftlig uppsägning. Fyll i nedanstående blankett och skicka den till Aranäs kontor. Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader från den sista i den månad som uppsägningen registrerats hos oss.

Vid dödsfall säger dödsboet upp hyresavtalet med en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen sker senast en månad efter dödsfallet. I annat fall gäller tre kalendermånaders uppsägningstid. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Till uppsägningen ska ett dödsfallsintyg med släktutredning för den avlidne, som beställs från Skatteverket, bifogas.

Blankett uppsägning

ANSÖKAN uppsägning av kontrakt (PDF)

Besiktning av lägenhet

Efter att du sagt upp din lägenhet kommer vi att genomföra två besiktningar. Den första sker ganska snart efter att du sagt upp din lägenhet. Vid denna besiktning tittar vi efter eventuella skador eller onormalt slitage på lägenheten och upprättar ett besiktningsprotokoll. Detta gör vi för att du som hyresgäst ska hinna åtgärda eventuella anmärkningar innan du flyttar ut och för att vi ska veta vad vi behöver göra innan nästa hyresgäst flyttar in. På avflyttningsdagen sker en andra besiktning. Då kontrolleras att eventuella fel åtgärdats samtidigt som det också ska göras en städbesiktning. Du får en kallelse till den första besiktningen. För den andra besiktningen kontaktar du oss i god tid, minst en vecka innan avflyttning, för att boka tid.

Städning

Innan du lämnar din lägenhet så måste den flyttstädas. Läs gärna igenom checklistan som du fått från oss för att se vad som krävs för att din flyttstädning skall bli godkänd vid besiktningen och för att du ska slippa bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenhet

Efter det att du sagt upp din lägenhet så är det viktigt att du finns tillgänglig för att visa lägenheten för nya hyresgäster. Skulle du ha problem med detta är det viktigt att du meddelar oss så att vi gemensamt kan hitta en lösning.

Nycklar

Samtliga nycklar, parkeringstillstånd och återvinningskort som tillhör lägenheten lämnar du i samband med städbesiktningen till din fastighetsskötare. Har du installerat ett eget extralås och tänker ta med dig detta måste en godkänd täckbricka monteras där låset suttit.

Bomnyckel

Vi värnar om våra hyresgäster och miljön. Därför har vi bestämt att våra bostadsområden ska vara bilfria. För att förhindra biltrafik inom våra områden har vi låsta bommar vid alla in- och utfarter. Om du ändå måste köra in i området, vid t ex in- och utflyttning, så kan du mot uppvisande av legitimation låna en bomnyckel på Aranäs kontor. Nyckeln kan lånas i tre-fyra dagar i samband med flytt. Tänk på att aldrig blockera vägen för Räddningstjänsten när du tillfälligt parkerar fordon innanför bommarna. Bomnycklar som inte återlämnas debiteras med 1000 kr genom fakturering.

Att tänka på

Tänk på att säga upp ditt elavtal i god tid med din nätleverantör.
Meddela dina vänner och andra kontakter att du flyttar. Prenumerationer, kontokortsföretag, bank- och postgiro, försäkringsbolag och föreningar måste få veta att du flyttar liksom din arbetsgivare, posten och folkbokföringen. Särskilda blanketter för adressändring finns hos posten. Observera att eftersändning, som du själv måste begära, bara räcker för en viss period.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Adressändring

Skatteverket

Flyttanmälan

Kontakt

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder

Lena Pehrsson

Ansvar Projektuthyrning Bostäder