Mina sidor

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan jag överlåta mitt hyreskontrakt till mitt barn?

Svar: Barnet skall ha varit skrivet i lägenheten ihop med föräldern de senaste tre åren samt bli godkänd som hyresgäst för att ha rätt att överta kontraktet. Barnet måste också vara minst 18 år vid tidpunkt för överlåtelse.

Får jag byta lägenhet inom Aranäs bestånd?

Svar: Om du har haft ett förstahandskontrakt hos Aranäs i mer än två år har du möjlighet att söka andra lediga lägenheter inom vårt bestånd. Vi har ingen separat internkö för egna hyresgäster men din boendetid i din nuvarande lägenhet kan ge dig en viss fördel när du söker våra lediga lägenheter. Du kan registrera dig när som helst i vår intressebank men blir aktuell för byte först när du innehaft kontraktet i minst två år. I övrigt gäller samma förutsättningar som för övriga sökanden.

Får jag måla och tapetsera i min lägenhet?

Svar: Ja, om arbetet utförs fackmannamässigt. Om du väljer starka/udda kulörer kan du bli skyldig att återställa lägenheten vid avflyttning. Kontakta alltid din fastighetstekniker innan du målar eller tapetserar.

Får jag måla om köksluckorna/väggarna?

Svar: Du får måla om dina väggar om detta görs på ett fackmannamässigt sätt. Däremot får du inte måla om dina köksluckor. Kontakta din fastighetstekniker innan du påbörjar något detta i lägenheten.

Får jag byta lägenhet med någon som inte bor hos Aranäs?

Svar: Ja om du vill byta lägenhet med någon måste du ansöka om att få ett byte godkänt. För att få ett lägenhetsbyte godkänt måste du bland annat ha varit kontraktsinnehavare i minst ett år. Det är du som hyresgäst som sköter alla kontakter med oss och även med den ev. nya hyresvärden. Hör av dig till Aranäs om det blir aktuellt.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Svar: Andrahandsuthyrning medges endast vid särskilda skäl, såsom tillfälligt arbete eller studier på annan ort (utan rimligt pendlingsavstånd) eller s.k. provboende då du och din partner vill testa att sambo. Tänk på att det är du som innehar förstahandskontraktet som enligt lag står som ansvarig för lägenheten - även om vi som hyresvärd godkänt din andrahandshyresgäst. Du som hyr ut din lägenhet i andra hand, utan vårt skriftliga medgivande, riskerar att förlora ditt hyreskontrakt. 

Vem byter lysrör och andra ljuskällor i lägenheten?

Svar: Du som hyresgäst ansvarar själv för att byta lysrör och andra ljuskällor när de går sönder.

Jag vill ha dusch i stället för badkar, kan jag installera det själv?

Svar: Denna åtgärd kräver först att en besiktning görs av badrummet. Därefter beslutar förvaltaren om åtgärden är lämplig. Kontakta alltså din fastighetstekniker för att boka tid för en besiktning.

Hur fungerar återvinningskorten?

Svar: Som hyresgäst använder du ditt körkort för att komma in till kommunens återvinningscentraler i Klovsten, Åsa och Barnamossen. 

Det innebär att alla vuxna som är folkbokförda i kommunen får 15 fria besök per år och per person. Saknar du svenskt körkort har du möjlighet att ansöka om ett nytt återvinningskort hos kommunen på www.kungsbacka.se/avc

Har du inget körkort kan du ansöka om att återaktivera ditt återvinnings kort, alternativt ansöka om ett nytt.

När sätter ni på värmen?

Svar: I dag sker all reglering av värme automatiskt. När det blir kallare ute går värmen automatiskt på och när det blir varmare slås den av. Vid snabba väderomslag hinner inte alltid värmen med.

Varför är elementet kallt ibland?

Svar: För att hålla en jämn innetemperatur sitter det en termostatventil på alla element. Denna termostat känner av värmen i lägenheten och stänger av värmen när temperaturen i rummet når 20 grader. Så fort det blir kallare än 20 grader i rummet släpper termostaten på värmen igen. Detta innebär att elementen stundvis kan vara kalla även om det är minusgrader ute.

Är det tillåtet att ha akvarium?

Svar: Ja, men du är ansvarig för en eventuell vattenskada. Se till att du har en försäkring som täcker detta.

Får jag ha blomsterlådor på min balkong?

Svar: Ja, men dessa måste av säkerhetsskäl hänga på insidan av balkongräcket.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Svar: Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att ha hemförsäkring. Vem som helst kan råka ut för en brand, en vattanskada eller ett inbrott.

Vem vänder jag mig till om jag vill installera tvätt- eller diskmaskin i min lägenhet?

Svar: Du vänder dig till din fastighetstekniker om anslutning saknas. Finns anslutning får den installeras av en fackman. Tänk på att du är skyldig att ha ett fuktskydd placerat under din diskmaskin.

Om du vill installera en tvätt- eller diskmaskin i din lägenhet så kontaktar du en behörig elektriker och VVS-montör. Diskmaskinen måste ställas på ett fuktskydd. Vid händelse av läckage är det viktigt att du kan bevisa att installationen gjorts på ett fackmannamässigt vis för att din hemförsäkring ska gälla. Risken finns annars att du blir ersättningsskyldig för de skador som uppstått. 

Är det tillåtet att ha hund eller katt i Aranäs lägenheter?

Svar: Du får gärna ha husdjur under förutsättning att grannarna inte upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande. Portar får inte heller lämnas öppna för att katter ska kunna gå in och ut.

Vem vänder jag mig till om jag vill framföra klagomål eller har frågor om störningsärenden?

Svar: Du ringer alltid 0300-512 80 i sådana här ärenden. Efter kontorstid kopplas du över till vår jourtjänst som på uppdrag av Aranäs beslutar om lämplig åtgärd.

Jag störs av att min granne spelar musik på väldigt hög volym. Vad ska jag göra?

Svar: För akut hjälp efter kontorstid, ring 0300-512 80 så kopplas du till vår jourtjänst. Behöver du komma i kontakt med oss under kontorstid ring 0300-512 00.

Vad ska jag göra åt grannar som röker i trappuppgångarna trots rökförbud?

Svar: Försök att tala med dem och framföra dina synpunkter. Om du inte får gehör, kontakta din fastighetstekniker på telefon 0300-512 00.

Vad gör jag om jag upptäckt skadedjur/myror/silverfiskar i min lägenhet?

Svar: Aranäs har ett avtal med Anticimex. Om du skulle upptäcka ohyra eller skadedjur i din lägenhet skall du kontakta dem direkt.

Finns det källsortering i miljörummen?

Svar: Ja, vi har fullsorteringsmöjligheter i alla miljörum.

Vilka TV- kanaler kan jag få in i min lägenhet?

Svar: Som hyresgäst hos Aranäs har du tillgång till Tele2s grundutbud.
Utöver grundutbudet kan du beställa upp till 130 kanaler mot extra ersättning samt pay per view, dvs. beställa en film eller ett program mot betalning per visningstillfälle.

Jag har problem med TV-sändningen. Vem ska jag tala med?

Svar: Har du problem med TV-sändningen skall du tala med Tele2s kundtjänst. Observera dock att Tele2 kan debitera för serviceåtaganden som kan härledas till fel som inte beror på sändningen, utan på din utrustning.

Får jag själv sätta upp en parabol?

Svar: Vi godkänner uppsättning av parabol om denna fästs inne på balkong eller altan (innanför fasadlinjen) på ett säkert sätt utan risk för skada för allmänheten. Parabolen får inte fästas i fasaden då detta kan medföra fuktskador.