Mina sidor

Gemensamma utrymmen i huset

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och visar hänsyn till varandra i våra gemensamma utrymmen. Tvättstugor, barnvagns- och cykelförråd samt miljöhus är exempel på utrymmen som du delar med andra hyresgäster.

Entré och trapphus

Vi tycker att det ska vara rent och snyggt i våra entréer och trappuppgångar. Därför försöker vi undvika att sätta upp meddelanden där. Information från oss får du antingen i din brevlåda eller, i undantagsfall, på anslagstavlan i entrén.
Aranäs städar alla entréer och trappuppgångar. Av praktiska skäl ber vi dig att inte lägga ut någon dörrmatta i trappuppgången. Dels utgör sådana mattor en brandrisk, dels försvårar de för vår städpersonal.
Av säkerhetsskäl får cyklar och barnvagnar aldrig placeras t ex i trapphus eller entréer! Detta försvårar Räddningstjänstens jobb och en eventuell utrymmning av fastigheten.

Tvättstuga

I de flesta av våra områden finns gemensam tvättstuga där du har du tillgång till tvätt och torkmöjligheter. Lägenhetsnyckeln passar till de gemensamma tvättstugorna. Utöver denna nyckel får du även ett s.k. bokningslås, märkt med ditt lägenhetsnummer. Detta lås använder du för att boka tvättid på den bokningstavla som finns i anslutning till tvättstugan. Efter avslutat tvättpass flyttar du låset till bokningstavlans parkeringsrad eller till en ny tid på tavlan. I din tvättstuga hittar du ytterligare information om de tvättider som finns och hur du gör när du använder tvättstugan.

Som hyresgäst har du rätt till hela din tvättid, oavsett om du använder hela eller delar av den. Ingen har rätt att "ta över" tiden efter en viss tid. Naturligtvis kan du komma överens med en annan hyresgäst om att dela tvättid om ni skulle vilja det. Våra tvättstugor är utrustade med automatisk el-avstängning. Det innebär att strömmen slås ifrån efter sista tvättidens slut och att luckorna till maskinerna låses oavsett om de är mitt uppe i ett tvättprogram eller inte. Kontrollera vad som gäller i just din tvättstuga!

Förrådsutrymmen

Alla våra områden förutom Varlaplatån har separata lägenhetsförråd antingen i gårdshus eller i husets vinds- eller källarplan. Detta utrymme är märkt med ditt lägenhetsnummer. Som hyresgäst ansvarar du själv för låsning och städning av ditt förrådsutrymme. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ditt förråd i händelse av stöld eller skada.

Cykel och barnvagnsförråd

Cyklar ska förvaras i våra cykelförråd eller i anvisade cykelställ. Barnvagnar placeras i anvisat utrymme.
Av säkerhetsskäl får cyklar och barnvagnar aldrig placeras t ex i trapphus eller entréer! Detta försvårar Räddningstjänstens jobb och en eventuell utrymning av fastigheten.

Miljöhus

Alla våra miljöhus är fullsorteringshus. Det innebär att du kan sortera på bästa möjliga sätt. Hur du sorterar kan du läsa mer om i avsnittet om återvinning.

Avsnitt om återvinning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att följa de återvinningsrutiner som finns för att miljön i våra miljöhus ska vara så bra som möjligt.