Mina sidor

Så hanterar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Aranäs att du som anställd, kund, spekulant, hyresgäst eller samarbetspartner känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och är noga med att våra tekniska lösningar och rutiner ska vara så säkra som möjligt för att skydda din information.ion.

Integritetspolicy

Vi
värnar om din personliga integritet

Aranäs AB, org.nr. 559001-9609, och dess koncernbolag (gemensamt ”Aranäs”, ”Aranäskoncernen” eller ”vi”), värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur Aranäs behandlar personuppgifter om dig i egenskap av:

  1. spekulant av bostad eller lokal (inkl. representant för spekulant, ”spekulant”),
  2. lokal- eller bostadshyresgäst (inkl. representant för hyresgäst, ”hyresgäst”),
  3. köpare av bostadsrätt,
  4. samarbetspartner eller leverantör (inkl. representant för samarbetspartner eller leverantör (”samarbetsparter”),
  5. arbets- eller praktiksökande (”arbetssökande”), eller
  6. besökare av vår hemsida.

Vid frågor om Aranäs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss här

Personuppgiftsansvarig

Varje bolag inom Aranäskoncernen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av det bolaget och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Aranäs fullständiga integritetspolicy hittar du här