Mina sidor

Renovering av Tingberget och byggnation av Punkthusen

Hej,

Renoveringen av Tingberget kommer genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Inför varje etapp kommer vi att kalla till ett övergripande informationsmöte och inom kort kommer alla boende i etapp 1 på Guldgubbegatan 3A-3D få en inbjudan till ett möte där vi går igenom vilka valmöjligheter som finns och hur ni påverkas under flytt och renovering. ROT renoveringen är planerad att starta under våren.

Om Punkthusen
Arbetet fortlöper som planerat och just nu pågår schaktning av lera och avtäckning av berg. På onsdag kommande vecka, vecka 7, startar förberedande arbeten med borrning i berg inför sprängningsarbetet som startar vecka 10. Borrningen i berget utförs vardagar mellan kl. 07.00-18.00 under veckorna 7 tom vecka 9. Kompletterande borrning kan behöva ske under kommande veckor beroende på bergets beskaffenhet.
Sprängningsarbetet utförs under mars månad på vardagar mellan kl. 09.00-15.00. Vid varje sprängningstillfälle kommer Kungsgatan, Onsalavägen, Drottninggatan och övriga närliggande gator/cykelvägar stängas av i max 5 minuter.

Det kommer vara vakter utplacerade som håller koll och stänger av trafik på gator och cykelvägar.

Har ni frågor om renoveringen är ni välkomna att kontakta Aranäs Ombyggnadssamordnare Patric Lannetun. Frågor om Punkthusen ställs till Aranäs projektledare Håkan Nilsson. Bägge nås på telefonnummer 0300-512 00.

Med vänliga hälsningar,
Aranäs Fastigheter

Glöm inte att ladda ner Aranäs boendeapp för att få aktuell information direkt i din telefon. Den senaste informationen finnas alltid också på aranas.se.