Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i området finns möjlighet att hyra parkeringstillstånd för parkering utomhus eller i gemensamt parkeringsgarage. Det finns också möjlighet att hyra eget garage. Besöksparkering finns.

Samtliga platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här