Mina sidor

Projektgrupp

Patric Lannetun

Teknik & Driftchef Bostäder

Patric är er kontaktperson. Oavsett vilken fråga ni har så är det honom ni ska kontakta. Som ombyggnadssamordnare ser han till att allt flyter på smidigt kring processen.

Thomas Andersson

Byggledare

Thomas när ansvarig för hela projektet och som projektledare samordnar han alla entrepenörer. Han kommer också ha en del hyresgästkontakter.

Natasja Gianni

Uthyrning lokaler

Natasja är er förvaltare på Tingberget.

Henrik Gustavsson

Fastighetstekniker

Henrik är fastighetsskötare på Tingberget och kommer att finnas med under hela processen.

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder

Ulrika är vår uthyrare. I denna process kommer hon bl.a. att arbeta med att ta fram evakueringslägenheter.

Alexandra Reutenberg

Marknadskoordinator

Alexandra kommer arbeta med all information och kommunikation kring projektet.

Helena Berggren

Controller

Helena är ansvarig för alla ekonomiska frågor i projektet.

Helén Runger

Utvecklingsansvarig Teknik Lokaler och Kungsmässan

Helén är sakkunnig vad gäler den tekniska biten i projektet, vilket innebär bland annat värme-, energi och ventilationsfrågor.