Mina sidor

Projektgrupp

Mattias Kling

Ombyggnadssamordnare

Mattias är er kontaktperson. Oavsett vilken fråga ni har så är det honom ni ska kontakta. Som ombyggnadssamordnare ser han till att allt flyter på smidigt kring processen.

Henrik Gustavsson

Fastighetstekniker

Henrik är fastighetstekniker på Tingberget och kommer att finnas med under hela processen.

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder

Ulrika är kundansvarig och uthyrare i denna process. Ulrika kommer bl.a. att arbeta med att ta fram evakueringslägenheter.

Alexandra Reutenberg

Marknadskoordinator

Alexandra kommer arbeta med all information och kommunikation kring projektet.

Helena är ansvarig för alla ekonomiska frågor i projektet.

Helén Runger

Utvecklingsansvarig Teknik Lokaler och Kungsmässan

Helén är sakkunnig vad gäler den tekniska biten i projektet, vilket innebär bland annat värme-, energi och ventilationsfrågor.