Mina sidor

Fakturera Aranäs

Som en del i vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att effektivisera vår fakturahantering och samtidigt minska användandet av papper. Därför vill vi att du som leverantör till Aranäs skickar dina fakturor elektroniskt via InExchange.

Så här gör du

Att skicka en e-faktura är enkelt. De flesta moderna ekonomisystemet kan idag redan skicka fakturor elektroniskt. Den lösning som passar er bäst beror givetvis på era befintliga förutsättningar.

  • Skickar ni idag e-fakturor till andra leverantörer så behöver ni endast beställa en koppling på er sida av systemet. Nödvändiga uppgifter för kopplingen, såsom GLN-nummer, finns längre ner på sidan.

  • Har ni en lösning för att skicka e-faktura via en annan operatör än InExchange ber vi er att kontakta er operatör för att beställa en koppling till oss.

  • Har ni idag ingen lösning för att skicka e-faktura erbjuder vi er att skicka 100 fakturor per år till oss kostnadsfritt. Skicka e-faktura kostnadsfritt till oss genom att följa länken: https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/aranas

Faktureringsadresser till Aranäsbolagen

Aranäs tar inte emot fakturor till kontoret i Kungsbacka utan samtliga fakturor skall skickas till respektive bolagsadress enligt nedan. Observera att samtliga Aranäsbolag har fått nya postadresser.

Aranäs AB
INX1034-001
831 90 Östersund
Orgnr: 559001-9609
GLN: 7365590019607
Peppol-ID: 0007:5590019609

Aranäs Valand AB
INX1034-002
831 90 Östersund
Orgnr: 556791-4188
GLN: 7365567914188
Peppol-ID: 0007:5567914188

Aranäs Onsalamotet AB
INX1034-003
831 90 Östersund
Org.nr: 556747-4902
GLN: 7365567474903
Peppol-ID: 0007:5567474902

Aranäs Tölö AB
INX1034-004
831 90 Östersund
Org.nr: 556719-1449
GLN: 7365567191442
Peppol-ID: 0007:5567191449

Aranäs Kolla Parkstad AB
INX1034-005
831 90 Östersund
Org.nr: 556719-1431
GLN: 7365567191435
Peppol-ID: 0007:5567191431

Aranäs Projekt AB
INX1034-006
831 90 Östersund
Org.nr: 556719-1423
GLN: 7365567191428
Peppol-ID: 0007:5567191423

Aranäs KB
INX1034-007
831 90 Östersund
Org.nr: 969622-1440
GLN: 7369696221445
Peppol-ID: 0007:9696221440

Aranäs i KBA 12 AB
INX1034-008
831 90 Östersund
E-post: INX1034-008@pdf.scancloud.se
Org.nr: 556947-6079
GLN: 7365569476073
Peppol-ID: 0007:5569476079

Care of Aranäs AB
INX1034-009
831 90 Östersund
E-post: INX1034-009@pdf.scancloud.se
Org.nr: 556966-3866
GLN: 7365569663862
Peppol-ID: 0007:5569663866

Påminnelser skall skickas till levfaktura@aranas.se

Märkning av leverantörsfakturor

Korrekt referens måste finnas på fakturan under Er referens/ Beställarreferens för att vi ska kunna ta emot fakturan. Beställarens namn ska även finnas med på fakturan.

OBS! Fakturor som saknar eller har felaktig referens kommer studsa tillbaka till er.

Referensen ska innehålla 4 siffror, bindestreck följt av fritt antal siffror.