Mina sidor

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Aranäs har en genomarbetad filosofi i sitt arbete med lokaler. Långsiktighet är nyckelordet. Du som driver företag eller är på gång att starta eget har ett långt och spännande samarbete att se fram emot.

Val av hyresvärd

Som du säkert vet har din lokal en stor betydelse för ditt företags utveckling och framgång. Men har du tänkt på att valet av hyresvärd är minst lika viktigt? Att välja en hyresvärd med erfarenhet, stort personligt engagemang och ett rikt utbud av olika lokaler kan vara avgörande för att underlätta ditt företags utveckling.

Långsiktighet

Vi ser långsiktigt på alla våra hyresgästrelationer. För att hitta lösningar som passar dina behov jobbar vi flexibelt, kreativt och med en stor portion personligt engagemang. I och med att vi ständigt rör oss ute i våra lokaler hänger vi med i våra kunders utveckling. Vi är proaktiva! Vår målsättning är att se dina behov och hela tiden föreslå nya idéer och tankar.

En aktiv samhällsbyggare

Kungsbacka växer, och som fastighetsägare är det viktigt att vi tar en aktiv roll i utvecklingen. Vår målsättning är att attrahera olika slags företag som tillsammans skapar en intressant mix och ökar Kungsbackas attraktionskraft. Går det bra för Kungsbacka går det också bra för både dig som hyresgäst och oss som hyresvärd.

Miljö

Vår vardag består av en ständig strävan mot en hållbar utveckling. Vi gör varje år stora satsningar för att energieffektivisera våra lokaler och återvinningssystemen utvecklas kontinuerligt. Miljöarbetet är viktigt och vi vet av erfarenhet att det bästa resultatet når vi när vi samarbetar med våra hyresgäster.