Mina sidor

FLYTTA IHOP, FLYTTA ISÄR, BYTA TILL STÖRRE ELLER MINDRE?

Ibland sker förändringar i tillvaron. Kanske flyttar du in i din lägenhet själv och vill efter en tid bli sambo med någon, eller så bestämmer du dig för att gå från sambo till att bo själv. Du kanske vill byta eller hyra ut din lägenhet i andra hand?

Flytta isär

Om ni från början är två personer som står på kontraktet är ni båda solidariskt ansvariga för lägenheten i alla avseenden. Om någon av er flyttar så skall detta anmälas till oss och den som flyttar skall samtidigt säga upp sin del av hyresavtalet. Uppsägningstiden är då tre månader.

Sök annan bostad hos Aranäs

Om du haft ett förstahandskontrakt hos Aranäs i mer än två år har du möjlighet att söka andra lediga lägenheter inom vårt bestånd. Vi har ingen separat kö för egna hyresgäster men din boendetid hos Aranäs ger dig en viss fördel när du söker våra lediga lägenheter. I övrigt gäller
samma förutsättningar som för övriga sökande. D v s du ska skriftligen kunna styrka en ekonomi som räcker för både hyra och uppehälle. Betalningsanmärkningar accepteras inte. För att söka en lägenhet måste du registrera dig som bostadssökande på vår hemsida. Därefter är du
välkommen att själv söka de lägenheter som läggs upp under ”lediga lägenheter”. 

Direktbyte

Om du vill byta lägenhet med någon måste du ansöka via portalen nedan om att få ett byte godkänt. För att få ett lägenhetsbyte godkänt måste du bland annat ha varit kontraktsinnehavare i minst ett år. Det är du som hyresgäst som sköter alla kontakter med oss och även med den ev. nya hyresvärden. Hör av dig till Aranäs om det blir aktuellt.

Bytesansökan

Överlåtelse av kontrakt till barn

Barnet ska ha varit skrivet i lägenheten ihop med föräldern de senaste tre åren samt bli godkänd som hyresgäst enligt Aranäs policy för att ha rätt att överta kontraktet. Barnet måste också vara minst 18 år vid tidpunkt för överlåtelse.

Andrahandsuthyrning 

Andrahandsuthyrning medges endast vid särskilda skäl, såsom tillfälligt arbete eller studier på annan ort (utan rimligt pendlingsavstånd) eller s.k. provboende då du och din partner vill testa att sambo. Tänk på att det är du som innehar förstahandskontraktet som enligt lag står som ansvarig för lägenheten - även om vi som hyresvärd godkänt din andrahandshyresgäst. En andrahandshyresgäst har inte rätt att ta över ditt förstahandskontrakt.

Du som hyr ut din lägenhet i andra hand, utan vårt skriftliga medgivande, riskerar att förlora ditt hyreskontrakt. Du ansöker via portalen nedan:

Ansökan andrahandsuthyrning

Kontakt

Lena Pehrsson

Ansvar Projektuthyrning Bostäder

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder