Mina sidor

Du, vi eller tillsammans?

Vissa saker sköter vi och andra sköter du själv. En del sköter vi tillsammans. Här kan du läsa om vad som gäller för städning, skötsel av utemiljöer, snöskottning och skyltar.

Vårt ansvar

Vi som hyresvärd och du som hyresgäst ansvarar för lite olika saker. Ibland kan det vara svårt att veta vem som ska göra vad.

Ansvar fastighetsägare

Som fastighetsägare har vi ansvar för skötsel och underhåll av själva fastigheten. Detta omfattar yttre underhåll av fasad, installationer såsom vatten, värme, el, ventilation och service av hissar om det finns. Vi städar också alla allmänna utrymmen och ser till att bekämpa halka och röja bort snö.

Ansvar hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att hålla rent och snyggt i din lokal samt se till att din verksamhet inte orsakar skador eller onormalt slitage på lokalen.

Tillsammans

Vår erfarenhet är att det bästa resultatet får vi när hyresvärd och hyresgäst hjälps åt. Tycker du att vi kan göra något bättre eller annorlunda? Tveka då inte att kontakta oss.

Utemiljö och snöröjning

Självklart skall din utemiljö vara välvårdad och säker. Gräsklippning, snöskottning och halkbekämpning är vårt ansvar.

Skötsel av utemiljö

Vi sköter alla planteringar, gräsytor och övriga markområden som tillhör fastigheten. Skulle du vilja förändra något? Mer växter eller färre växter? Kontakta då oss så lyssnar vi på dina idéer.

Snöröjning

Aranäs ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på alla ytor som tillhör fastigheten. Många gånger angränsar våra fastigheter till kommunala vägar och områden. För dessa ytor ansvarar Kungsbacka kommun. Skulle du observera risk för snöras, farliga snötappar eller oroväckande mängder snö på taket är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi kan åtgärda detta så snart som möjligt.

Städning

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar utförs av Aranäs. Hyresgästen ansvarar själv för städning av sina egna lokaler.