Mina sidor

Är det något bra på TV?

Du har stora valmöjligheter när det gäller TV, bredband och Telefoni.

TV

Som hyresgäst hos Aranäs har du i de flesta fall tillgång till Tele2s
grundutbud. Utöver grundutbudet kan du beställa upp till 130 kanaler mot
extra ersättning samt pay per view, dvs. beställa en film eller ett program
mot betalning per visningstillfälle. Tele2s grundutbud för Kungsbacka
hittar du på tele2.se

OBS! I lägenheter byggda efter 2012 ser den tekniska lösningen lite
annorlunda ut. Du tecknar då ditt eget multimedia-avtal för telefon, data
och TV. Kontakta Aranäs för mer information.

STÖRNINGAR

Har du problem med TV-sändningen skall du tala med Tele2s kundtjänst.
Observera dock att Tele2 kan debitera för serviceåtaganden
som kan härledas till fel som inte beror på sändningen, utan på din utrustning.

BREDBAND/INTERNET/TELEFONI

Beställs och bekostas av hyresgästen själv.