Mina sidor

Var slänger man soporna? Och hur?

För att du ska kunna bidra till en hållbar utveckling har du möjlighet att fullsortera ditt avfall i våra miljöhus. Grovsopor kan lämnas på kommunens återvinningscentraler. Tänk på att det finns lagkrav på att sortera sitt avfall.

Miljöhus

Ett led i arbetet för hållbar utveckling är att sortera avfall på rätt sätt. För att underlätta för dig har alla våra bostadsområden miljöhus med så kallad fullsortering och kompostering. I flera områden finns också underjordsbehållare i vilka du slänger restavfall samt biologiskt avfall. Vill du veta mer om vad som händer med dina sopor? Läs mer på www.kungsbacka.se

Läs mer on varför vi ska sortera i vår tidning sopnytt

Grovsopor

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot skall lämnas hos kommunens återvinningscentraler.

Följande alternativ finns:

  • Klovstens återvinningscentral Ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum. Telefon: 0300-735 62
  • Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning Kör Älvsåkers byväg. 800 m nordost om Höglanda ansluter Barnamossevägen. Telefon: 0300-216 46.


För återvinningscentralernas öppetider, se www.kungsbacka.se

Återvinningskort

Som hyresgäst får du ett återvinningskort som fylls på varje år med sju gånger. Detta använder du för att komma in till kommunens återvinningscentraler i Klovsten, Åsa och Barnamossen. Kortet är en värdehandling och skall förvaras som en sådan. Skulle du förlora ditt kort kan du få ett nytt mot en kostnad hos Aranäs. Vid flytt ska kortet återlämnas till Aranäs.