Mina sidor

Styrelse

Anette Asklin

Styrelseordförande

Nenne Pettersson

VD i Aranäs AB
Född 1966, adjungerad 2019

 

Hanna Pääaho

CFO i Aranäs AB
Född 1983, adjungerad 2022

Håkan Jarkvist

Fd auktoriserad revisor och partner i PwC
Född 1952, suppleant i styrelsen sedan 2016

Lars Björklund

Styrelseledamot

Lars Thunberg

Styrelseledamot

Per Rosén

Styrelsesuppleant

Pontus Cornelius

Styrelseledamot

Anders Sundberg

Styrelseledamot