Styrelse

Johan Rosén

Född 1978
Suppleant sedan 2010
Vice VD i Ernst Rosén AB
Styrelseledamot i Flodéns AB

Nenne Pettersson

Född 1966
Ledamot sedan 2019
VD i Aranäs AB

 

Reine Rosén

Född 1951
Ledamot sedan 1996
Styrelseordförande i Ernst Rosén AB

Angelica Kjellberg

Född 1965
Ledamot sedan 2007
VD i Ivar Kjellberg AB

Hans Kjellberg

Född 1944
Ledamot sedan 1996
Styrelseordförande i Ivar Kjellberg AB

Lars-Erik Jansson

Född 1945
Styrelseordförande sedan 2007
Fd koncernchef Castellum

Johan Eriksson

Född 1973
Ledamot sedan 2017
VD i Ernst Rosén AB

Helen Eklund

Född 1962
Adjungerad sedan 2013
Ekonomi- och finanschef i Aranäs AB

Lars Söderlund

Född 1957
Ledamot sedan 2016
Advokat och partner i Advokatfirman Lindahl

Håkan Jarkvist

Född 1952
Suppleant i styrelsen sedan 2016
F. d. auktoriserad revisor och partner i PwC