Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i Kolla finns möjlighet att hyra fasta p-platser eller garage i området. Besöksparkering finns.

Samtliga platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här