Mina sidor

Informationsbrev 2022-08-29

Byggstart av punkthus samt renovering etapp 1

Hej!

Under juli månad har vi träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen gällande omfattning av renovering av etapp 1 på Tingberget samt vilka nya hyresnivåer detta medför. Den nya hyran kommer att trappas in under fyra år och höjningen beror på vilken lägenhet du bor i samt vilka val du gör i samband med renoveringen.

Vi kommer nu att gå vidare med arbetet att handla upp en entreprenör som ska genomföra renoveringen och siktar på byggstart under våren 2023. För boende i etapp 1 (Guldgubbegatan 3A-D) innebär detta att ni under hösten kommer att bli kontaktade av vår omyggnadssamordnare Mattias Kling. Han kommer att boka individuella möten med alla berörda hyresgäster för att gå igenom alla detaljer kring vad som ska göras i lägenheten, tidplan, vilka valmöjligheter du har samt hur valen påverkar din nya hyra. Han kommer också berätta hur flytten fungerar, vilka boendealternativ vi erbjuder under tiden renoveringen pågår samt vilken hjälp vi erbjuder.

Samtidigt har vi fattat beslut om att under hösten 2022 påbörja arbeten inför byggnationen av de tre punkthusen längs med Kungsgatan, förutsatt att bygglovet går igenom. Vi kommer löpande att informera om hur det arbetet fortskrider.

 Med vänliga hälsningar,

Aranäs fastigheter