Mina sidor

Utemiljö

Skötsel

Aranäs personal sköter all utemiljö förutom de ytor som eventuellt är inhägnade kring din uteplats. Dessa måste du sköta och hålla efter själv. För att hägna in en yta måste du ha Aranäs tillstånd. Trädgårdsredskap finns att låna i anslutning till miljörummen och det finns en särskild behållare för trädgårdsavfall i miljörummet.

Boulebana

I området finns en gemensam boulebana.

Odlingslotter

I området finns ett antal odlingslotter. Kontakta Aranäs om du vill låna en för att odla.

Grillning

Gemensamma grillplatser finns inom området. Du får av säkerhetsskäl enbart använda elgrill på balkong eller uteplats. Tänk på att os kan störa dina grannar.