Mina sidor

Tölö Smedja äldreboende

Tölö Smedja har fått sitt namn från den gamla smedja som tidigare låg just här. Nu finns här istället ett modernt, ljust och luftigt äldreboende med rehabiliteringsmöjligheter både inne och utomhus.

Arkitekt från Kungsbacka

Under åren 2005 - 2007 utvecklade vi Tölö Smedja äldreboende från en äng till ett färdigt hem för äldre med omsorgsbehov. Byggnaden har ritats av arkitekt Hans Jonsson från Kungsbacka och invigdes 2007. Detta äldreboende omfattar 50 mindre lägenheter, ett mottagningskök för de boendes måltider och en avdelning för rehabiliteringsvård. På varje avdelning finns gemensamma utrymmen i form av matrum och allrum samt balkong eller uteplats.

Som hemma

Hemtrevnaden betonas för att undvika att byggnaden får en institutionskaraktär. Träslag och färger för inomhusmiljön har valts så att lokalerna ska ge intryck av småskalighet, lugn och stillhet. Lokalerna är ljusa och luftiga.

Plats för rekreation

Även exteriören kännetecknas av en ljus färgsättning. Fasaden är i ljus puts med burspråk i cederträ. I omgivningen finns en boulebana, bänkar och grusgångar. Här finns också trappor och små backar för att rehabilitering ska kunna ske utomhus när vädret tillåter.

Totalt omfattar Tölö Smedja äldreboende 4500 kvm.