Mina sidor

Miljö

Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Därför arbetar vi på flera olika fronter med vårt miljöarbete. Minskad energiförbrukning, utveckling av nya klimatsmarta hus, effektiv återvinning, utbildad personal och tydlig information bidrar till en hållbar utveckling.

Minska vår energiförbrukning

Ett arbete som ständigt pågår är vår strävan att minska vatten och energiförbrukning i våra fastigheter. I stort sett alla fastigheter har nu fått nya mer energieffektiva och miljöanpassade uppvärmningssystem. Ventilationssystem effektiviseras och byts ut och belysning ersätts successivt till LED belysning eller annan energisnål teknik. I lägenheter installeras bland annat utrustning för att minska vattenförbrukningen.

Utveckla nya klimatsmarta hus

När vi utvecklar nya bostäder och fastigheter är miljöaspekten en prioriterad fråga. Vi strävar alltid efter att våra nya fastigheter skall ha en energiförbrukning som ligger under de gällande normerna. Det är också viktigt att hela tiden leta efter nya klimatsmarta sätt att bygga. Viktigt är också att skapa bostäder där du själv kan påverka din egen energiförbrukning på ett enkelt sätt.

Återvinning

Samtliga våra bostadsområden har miljöhus med möjlighet till fullsortering.

Krav på samarbetspartners

Som entreprenör eller samarbetspartner till Aranäs måste du leva upp till vår miljöpolicy. Det innebär att vissa material, arbetssätt och kemiska medel inte får användas. Mer information om detta kan du få om du kontaktar oss direkt.